Oro i vården över nya arbetstidsregler

Det finns risk för att de nya EU-gemensamma arbetstidsregler som Sverige inför vid nyår kommer att drabba många vårdanställda i Stockholm. De nya bestämmelserna reglerar framförallt jourarbete och slår hårt mot många läkare och deras patienter, menar Thomas Flodin, ordförande för Stockholms Läkarförening.

– Man kommer att märka av en försämrad tillgänglighet och i värsta fall en försämrad patientsäkerhet, säger Thomas Flodin.

Varför då?

– Om man inte har rätt kompetens vid rätt tidpunkt, kompetens i det här fallet är en läkare med tillräckligt hög utbildning att ta de svåra besluten, då är det klart då finns det risk för felbeslut och i förlängningen också att patienter råkar illa ut.

Börjar gälla vid nyår
Den nya arbetstidslagstiftningen ska börja gälla fullt ut inom hela EU vid nyår. Grovt förenklat innebär den nya lagen att ingen ska behöva arbeta mer än 48 timmar per vecka, att dygnsvilan ska vara 11 timmar sammanhängande och att till exempel jour och beredskap för till exempel läkare ska räknas som arbetstid.

Det är i synnerhet den sista punkten som kan orsaka problem om inte landstinget och läkarfacket i Stockholm kan komma överens om en lokal avvikelse från lagen.

Risk för allvarliga följder menar läkare
Om inte det blir lokala avvikelser menar Thomas Flodin, ordförande för Stockholms Läkarförening att följderna kan bli allvarliga. Enligt honom blir det färre läkare med rätt kompetens i arbete och för patienterna sämre vård, längre väntetider och sämre patientsäkerhet.

Sjukvårdslandstingsråd vill se snabb lösning
Nu är det bara drygt en och en halv månad kvar och nytillträdda landstingsrådet med ansvar för personalfrågor, folkpartisten Maria Wallhager ska nu snarast möta läkarfacket i samtal för att undvika det trassel Thomas Flodin varnar för.

– Det är ju någonting som jag inte kan tillåta, att det blir kaos i vården. Det skulle ju vara en katastrof inte minst för patienten, men även för personalen, säger Maria Wallhager.

Ska bjuda in till möte
Maria Wallhager säger att hon kommer bjuda in Stockholms läkarförening till ett möte i början på nästa vecka.

– Vi ska höra deras sida, de ska få höra våran sida och sen måste vi tillsammans i en förhandling komma till en lösning. Det är våran skyldighet från båda sidor tycker jag, säger biträdande finanslandstingsrådet, folkpartisten Maria Wallhager.