Brist på studentbostäder inför terminsstart

Stockholm kommer i höst att ha närmare 80.000 studenter, men bara runt 7.500 studentlägenheter.
Kötiden för en studentbostad är mellan 18 och 20 månader och antalet sökande i studentbostadskön är 30.000, enligt uppgifter från Stockholms Universitets Studentkår. Studentkåren manar att bostadsbristen för studenterna hotar regeringens vision om den öppna högskolan där alla - oavsett ekonomiska förutsättningar - ska kunna studera. Stockholms Universitets studentkår föreslår att regeringen höjer investerings- och räntebidragen och slopar byggmomsen för hyreslägenheter.