Arbetslösheten fortsatt uppåt

Arbetslösheten i Stockholm fortsätter att öka och uppgår nu till 38 000 personer.
Detta innebär en ökning under veckan med 220 personer eller med 12 procent. Även långtidsarbetslösheten fortsätter att öka. Förra veckan var antalet långtidsarbetslösa 5 400, vilket är 27 procent fler än för ett år sedan.