Värmdöborna trötta på inställda bussar

Värmdös kommunledningen sammankallar till ett möte med SL och Swebus för att diskutera hur busstrafiken i och till Värmdö ska kunna bli bättre.
-Klarar man inte att hålla turlistan bör swebus bytas ut, det säger Mona Rudenfeldt ordförande i Värmdös kollektivtrafikberedning. I början av sommaren drabbades värmdöborna av det som kollektivtrafikresenärer i flera andra delar av länet känner väl till - inställda turer på grund av förarbrist.