Nytt bostadsbolag i Nacka

Vänsterpartiet i Nacka vill att kommunen ska bilda ett nytt allmännyttigt bostadsbolag och föreslår Stockholmshems lägenhetsbestånd på Henriksdalsberget som grund för detta.
I dag finns inget kommunalt bostadsbolag i Nacka, sedan den borgerliga majoriteten sålde Nackahem för några år sedan. Vänsterpartiet menar att detta orsakat hyreshöjningar och anser därför att Nacka skulle behöva en allmännytta som jämförelseobjekt till hyressättningen. Stockholmshem har erbjudit hyresrätterna på Henriksdalsberget i Nacka till försäljning åt bostadsrättsföreningar.