Fler bostäder från privatvärdar

En allt större andel av de lägenheter som Stockholms bostadsförmedling förmedlar kommer från privata hyresvärdar.
Det framgår av bostadsförmedlingens kvartalsrapport, som redovisas på förmedlingens styrelsemöte i morgon. Under det första halvåret i år kom 28 procent av de förmedlade lägenheterna från privata värdar, under samma period i fjol var andelen 16 procent. Totalt fick Stockholms bostadsförmedling knappt 2000 lägenheter från kommunala och privata hyresvärder under årets första sex månader.