Alkylatbensin kan vara lösningen

Som vi berättat tidigare i dag visar en färsk undersökning från institutet för tillämpad miljöforskning att avgaser från båtmotorer skadar fiskynglen i svenska vattnen.
Vikarierande miljöministern Lena Sommestad säger att regeringen känner till problemet och vill satsa på renare bensin som lösning. Svenska båtunionens generalsekreterare Staffan Högard säger däremot att resultatet bör ifrågasättas och att man bör sätta resultatet i proportion till miljöförstöringen i sin helhet. Undersökningen har gjort på både på både två- och fyrtaktsmotorer och enligt Lennart Balk som varit med och genomfört undersökningen rör det sig om omkring 15.000 ton oförbrända drivmedel som årligen släpps ut i svenska vatten. Enligt Vikarierande miljöministern Lena Sommestad heter lösningen alkylatbensin. Ett beslut som kan dröja och Lennart Balk tycker att Regerings förslag till lösning är för knapphändig. Det har nämligen inte gjorts några lämpiga tester på alkylatbensinen.