Minskad brottslighet

Det finns ingenting som tyder på att brottsligheten i Stockholms län skulle ha ökat de senaste fyra åren. Det säger Kjell Elefalk, som arbetar med Rikspolisstyrelsens medborgarundersökningar.
I undersökningarna får människor i hela Sverige svara på frågor om de blivit utsatta för brott, allt från cykelstölder till misshandel. Undersökningen visar att brottsligheten i Stockholms län minskat något de senaste åren.