Slarviga skolor

Tolv skolor i Stockholms län har i år slarvat med att lämna in elevernas betyg till Skolverket. Något som kan kosta skolorna mellan 10 000 och 50 000 kronor.
Länsstyrelsen kan nämligen komma att kräva vite av de skolor som inte lämnat in sina slutbetyg inom tre veckor. Nio av de tolv skolor i länet som inte lämnat in elevernas betyg är friskolor. Skolverket tror att en anledning till att fler friskolor slarvat med betygen är att skolorna är små och i många fall inte har samma rutin som de kommunala.