Axén Olin kan tänka sig vägavgifter

Om staten inte är med och betalar Stockholms framtida vägprojekt kan moderaternas finansborgarrådskandidat Kristina Axen Olin kan tänka sig att införa bilavgifter för att bygga ny vägar i Stockholms området. Men den här typen av avgifter möter motständ inom moderaterna.
Frågan är dock kontroversiell och motståndet från främst moderater till vägavgifter eller biltullar - har efter den spruckna Dennisöverenskomelsen - varit hårt. Att Kristina Axèn Olin nu kan tänka sig vägavgifter under vissa förutsättningar kan även innebära att socialdemokrater och moderater kommer något närmare varandra när det gäller de stora trafikfrågorna även om det finns ett antal tvistefrågor.