Stockholms stad vill sälja mycket mark

Den borgerliga majoriteten i Stockholms stad planerar omfattande fastighetsförsäljningar under mandatperioden. Enligt Ulla Hamilton moderat fastighetsborgarråd sker försäljningen främst för att staden är en passiv ägare.

Men försäljningen kommer även att ge staden engångsinkomster på flera miljarder.

Fastigheterna finns både inom stadens gränser och utanför - det kan röra sig om både byggnader och mark.

Försäljningen kommer främst att ske genom anbudsförfarande.