Nynäshamnsungdomar får politisk makt

I Nynäshamn ska ungdomar själva få bestämma över en del av kommunens budget. Skolungdomar i Nynäshamn ska få rösta fram ett eget ungdomsfullmäktige. Ledamöterna ska vara mellan 13 och 18 år och kommer att få makt att bestämma över en del av kommunens budget helt själva.
Alla som går i högstadiet eller gymnasiet i Nynäshamn har chansen att ställa upp som kanditater till ungdomsfullmäktige. Det blir bara personval och alltså inga partier eleverna ska rösta på. De 45 elever, 25 från högstadiet och 20 från gymnasiet, som får flest röster av de andra ungdomarna kommer att bilda det nya ungdomsfullmäktige. Tidigast om en månad hålls val för högstadie och gymnasieeleverna i Nynäshamns skolor. Det är ännu inte klart hur mycket pengar ungdomarna kommer att få bestämma över. Det ska det ordinarie fullmäktige besluta om senare i höst. Men enligt socialdemokraten och barn och ungdomsnämndsordföranden Anna Johansson är alla partier i Nynäshamn överens om att införa ungdomsfullmäktige. Den budget som ungdomarna ska att styra över kommer antagligen att vara minst 100 000 kronor per år. Pengarna kan ungdomarna använda hur dom vill, oavsett vad det ordinarie fullmäktige tycker.