Individuell svenskautbildning för invandrare

Invandrare som läser svenska ska få en mer individuellt anpassad utbildning. Skolverket har tagit fram en ny kursplan för ämnet Svenska för invandrare - en plan som har olika nivåer och olika mål beroende på elevernas förkunskaper och tidigare utbildning.
Undervisningsrådet Eva Jönsson på Skolverket säger till Radio Stockholm att den nya kursplanen har mål som är möjliga att nå för alla. Efter årsskiftet ska den nya kursplanen finnas i alla landets kommuner, men de som vill kan använda den redan nu.