Grundskoleelever i Täby ska lära sig om hälsa

Alla kommunala grundskolor i Täby kommer från och med höstterminen att satsa på barnens hälsa genom att tillämpa en generell så kallad Täbymodell med syftet att ge dem en sundare livsstil och mer motion.
Modellen går ut på att ge eleverna en sundare livsstil genom att lära dem mer om hälsa. En annan ambition med hälsoprojektet är att alla elever från förskolan och lågstadiet ska ha 30 minuters rörelseaktivitet per dag och att alla mellan- och högstadieelever ska ha minst tre 60-minuters rörelsepass per vecka.