Skansen behöver anpassas för funktionshindrade

I dag har åtta funktionshindrade barn testat hur tillgängligt Skansen är för funktionshindrade. Med protokoll i handen har de provat attraktioner och sevärdheter och antecknat hur det går att ta sig fram.
Resultatet av testerna visade att det fanns mycket att åtgärda på Skansen ur framkomlighetssynpunkt för funktionshindrade. Kerstin Holm, intendent på Skansen, säger till Radio Stockholm att Skansenpersonalen är medveten om problemet men att det går långsamt. Skansenledningen har träffat olika handikappgrupper och -organisationer och nått insikt om vad som behöver åtgärdas, men Kerstin Holm säger att det är problematiskt att anpassa de gamla kulturhistoriska husen och kullerstensbackarna på Skansen. - Det finns med i framtida planer, vi jobbar på det. Men det kommer inte att hinna åtgärdas i morgon eller kanske ens om fem år, säger hon.