Rånmisstänkt stockholmare utlämnas till Portugal

Regeringen beslutade i dag för första gången att en svensk medborgare ska utlämnas till ett land utanför Norden. Beslutet gäller en 42-årig stockholmare, tidigare polsk medborgare, som Portugal har begärt ska utlämnas. Mannen misstänks ha begått ett rån i staden Cascais i juli i fjol. Han nekar till brottet, och säger att han befann sig i Polen vid tillfället.
Det är första gången en svensk utlämnas till ett land utanför Norden, vilket blev möjligt 1 oktober i fjol när en ny EU-konvention om utlämning började gälla. Fallet har utretts av såväl Riksåklagaren som Högsta domstolen (HD). Båda anser att det inte finns några hinder för utlämning, även om HD påpekar att mannen presenterat handlingar som kastar visst tvivel över misstankarna mot honom.