Ingen garanti att fler poliser sänker brottslighet

Det går inte att säkert bevisa att fler poliser skulle minska brottsligheten, det säger Peter Lindström som är forskare och enhetschef på Brottsförebyggande Rådet, BRÅ.
Som vi berättade i Stockholms-Nytt igår har antalet poliser i Stockholms län minskat med 16 procent de senaste åren. Flera partier driver nu frågan om fler poliser i valrörelsen. Men enligt Peter Lindström är det alltså inte alls säkert att fler poliser skulle minska brottsligheten. Peter Lindström har analyserat sambandet mellan antalet poliser och brottsutvecklingen i Sverige. Han har också granskat en rad amerikanska forskningsrapporter i ämnet. Hans slutsats är att det inte finns något säkert samband - ibland har brottsligheten minskat när samhället anställt fler poliser, ibland har den ökat. Däremot finns ett omvänt annat samband - att politikerna anställer fler poliser när brottsligheten ökar.