(m) under 20 procent i ny undersökning

För första gången på nära tio år hamnar moderaterna under 20 procent i en Temoundersökning. Samtidigt har folkpartiet nått sin högsta nivå sedan 1998 med 6,8 procent, visar Temos augustienkät bland väljarna.
Socialdemokraterna har med hjälp av vänsterns väljare stöd av 51,2 procent, enligt Temo. Miljöpartiet, socialdemokraternas andra stödparti i brist på egen riksdagsmajoritet, skulle enligt undersökningen inte komma in i riksdagen alls. Kristdemokraterna bryter sin flera månader långa nedgång i augusti och ökar med 1,7 procentenheter. Så här fördelar sig väljarsympatierna i den senaste Temon, med förändringen sedan juli inom parentes: m 19,4 procent (-2,8), kd 10,2 (+1,7), fp 6,8 (+1,1), c 6,0 (-1), s 41,2 (+2,3), v 10,1 (+0,1), mp 3,9 (-0,5) och övriga partier 2,3 (-0,8). Andelen som säger sig vara osäkra är 10,8 procent (+0,9). Endast moderaternas nedgång är statistiskt säker. De andra partiernas förändringar är inte tillräckligt stora för att vara säkerställda. Temo intervjuade 1 740 väljare 5-14 augusti. Resultatet publiceras på fredagen av Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet. 020816-0353