Gratis vaccin ger färre döva barn

Landstinget i Stockholms län vill snarast möjligt införa gratis pneumokockvaccinering av småbarn. Pneumokockbakterien är vanligast på bland små barn på dagis och kan orsaka svåra följdsjukdomar som hjärnhinneinflammation och hörselskador.

Eva Karltorp, överläkare på kliniken för hörselimplantat på Karolinska sjukhuset i Huddinge, menar att vaccinering kommer att innebära att antalet döva barn minskar.

– Vaccinationen är inte hundraprocentig men så pass väl täckande att vi räknar med att det inte skulle bli några fler barn, säger hon.

Kan leda till hjärnhinneinflamation
Att Eva Karltorp är glad över allmän vaccination mot pneumokocker det är tydligt.  För en visserligen ovanlig, men oerhört allvarlig följd av pneumokockinfektion är hjärnhinneinflammation.

Som efter ett ofta mycket snabbt förlopp på bara några timmar, med hög feber och huvudvärk, bland annat kan leda till permanent hörselskada.

Annas son blev döv
Det hände Anna Rosling, vars son blev döv efter en pneumokockinfektion på dagis i våras.

– Idag vet vi att det hade gått att förhindra och vi hade gärna betalat för vaccinering om vi bara vetat att det fanns, säger hon.