Hårt tryck på Migrationsverket i Solna

Arbetsmiljöverket ska på fredagen göra en inspektion i Migrationsverkets lokaler i Solna. Det stora antalet asylsökande innebär så stor belastning på de anställda att skyddsombuden under den gångna veckan, flera gånger hotat stänga enheten helt.

De senaste månaderna har asylenheten i Solna tagit emot cirka 60 ansökningar per dag, det är dubbelt så många som beräknat.

Antalet asylsökande har ökat kraftigt i år, samtidigt som Migrationsverket lade ner en ansökningsenhet i juli.