Dålig beredskap för terrordåd i Stockholm

Stockholms stad har inte tillräcklig beredskap om det skulle inträffa ett terrordåd eller någon annan extraordinär händelse. Det anser stadens revisorer som i en ny rapport riktar skarp kritik mot stadens ledning.

Visserligen finns en så kallad krispärm med telefonnummer på stadsledningskontoret, men det kan knappast betraktas som den krisledningsplan som alla kommuner är skyldiga att ha sedan 2003, enligt revisorerna.

Vidare är ansvarsfördelningen mellan räddningstjänst och kommunstyrelse oklar, det har hållits få övningar och utbildningar i krishantering och nämnder och styrelser har inte fått tillräckligt stöd för att göra egna risk- och sårbarhetsanalyser.