Uppgörelse om läkares arbetstider

Nästa år kommer läkarnas arbetstider att förändras, efter nya EU-regler. Läkarna ska inte kunna jobba hur långa pass som helst. Nu har Stockholms läns landsting och Stockholms läkarförening kommit överens om reglerna ska införas fullt ut, först i mars nästa år.

En arbetsvecka får inte vara längre än 48 timmar och läkarna ska garanteras minst elva timmars vila mellan två arbetspass, enligt de nya EU-reglerna.

Idag finns inga sådana restriktioner. Läkare kan jobba över 20 timmar i sträck flera gånger under en vecka, men det tillåter inte den nya lagstiftningen, som ska införas senast den sista mars 2007.

Men alla läkare kommer inte att få ut sina elva timmars vila. För att det inte ska bli längre köer och läkarbrist införs undantag på mindre sjukhus eller specialkliniker som bara har en eller få läkare.