Stockholms gasnät rustas för halv miljard

En större upprustning genomförs nu av Stockholms gasnät. Gasnätet började byggas på 1800-talet och används fortfarande av cirka 100.000 kunder i stockholmsområdet.
Upprustningen går främst ut på att öka tätheten i de gamla ledningarna, säger Gunnar Ekstrand, distributionsansvarig för gas vid Birka energi. Det sker genom att de gamla ledningarna förses med ett nytt innerskal av plaströr. Delar av gasnätet är från 1800-talet och för att få ett tätare och säkrare nät så genomförs för närvarande upprustningar för cirka 40 miljoner kronor om året. Upprustningen och tätning av det cirka 80 mil långa nätet kommer att pågå de närmaste 20 åren och kosta mer än en halv miljard kronor. Förutom i Stockholm försörjer nätet kunder i Nacka, Solna och i Sundbyberg. Gasen produceras fortfarande vid gasverksområdet i Hjorhagen även om de gamla gasklockorna byggda i tegel inte används längre. Kunderna är främst privatkunder som har gasspis i köket. Även många resturanger använder gas - dessutom används stadsgasen för uppvärmning.