Gasnätet i Stockholm kan vara farligt

Bolaget Fortums gasledningar i Stockholm är gamla och en tiondel av all gas läcker ut. Nu menar brandförsvaret att gasläckorna utgör en fara stockholmarna. Miljöförvaltningen hävdar att den läckande gasen, med miljöfarliga växthusgasen metan, motsvarar utsläppen från 20 000 bilar. Fortum svarar att de redan gör mycket för att förbättra nätet.

De läckande gasledningarna i Stockholm är ett miljöproblem och, enligt brandförsvaret, även en fara.

Om ett par veckor ska brandförsvaret träffa Länstyrelsen som sedan ska bestämma om Fortums gasdistribution ska klassas som farlig verksamhet.

Det skulle betyda att kommunen och brandförsvaret kan ställa hårdare krav på Fortum när det gäller säkerhetstänkande och reparation av gasnätet.

Enligt Brandingenjör Marcus Glenting innebär gasläckorna också ett femtiotal komplicerade utryckningar varje år.

Fortum satsar idag 25 miljoner kronor om året för att minska gasläckaget med 40 procent till år 2022. Men frågan om det är tillräckligt ligger nu hos Miljödomstolen, som nu väntar på ett besked om vad Stockholms stad tycker. Tjänstemännen på Stadens miljöförvaltning lutar åt att kraven på Fortum ska skärpas.

Fortum anser sig redan göra mycket för miljön och informationschefen Jens Bjöörn säger att gasläckorna bara är ett mindre miljöproblem om man jämför med utsläppen från Fortums spaltgasverk som ska avvecklas och ersättas.