Tidigare barnbyn Skå Edeby kan säljas

Stockholms stad vill sälja den före detta barnbyn Skå Edeby på Ekerö. Barnbyn öppnade i slutet av 1940-talet och var ett behandlingshem för barn och familjer med psykosociala problem.

Det var barnpsykiatern Gustaf Jonsson som startade barnbyn, han var också föreståndare fram till 1972.

Behandlingsverksamheten uppmärksammades för sina behandlingsmetoder där barnens anhöriga också deltog.

Socialförvaltningens veksamhet i barnbyn lades ned 2005.

Nu vill staden alltså sälja mark och fastigheter vid den före detta barnbyn.