Ericssonpersonal erbjuds konsultjobb

Mellan 300 och 400 personer som arbetar vid telekomföretaget Ericsson, främst i Stockholm och Göteborg kommer att erbjudas möjligheten att börja jobba som konsulter vid bemanningsföretaget Manpower. Erbjudandet är en del i en stor omorganisation på Ericsson där personalstyrkan ska minskas och föryngras.

De personer som kan få del av av erbjudandet är personer över 35 år som idag arbetar inom försäljning, marknadsföring, produktionsledning och administration.

Det hela bygger enligt Ericsson, på att de anställda frivilligt lämnar företaget. De som inte vill ta jobb som konsulter på Manpower kan ansöka om ett avgångsvederlag från Ericsson på max 18 månadslöner.