Kritik mot Södertörns högskola

Högskoleverket kritiserar Södertörns högskola för att ha lagt ner en utbildning utan att informera studenterna i tid. Det rör sig om en specialisering på design och form inom en nystartad lärarutbildning.

Enligt Högskoleverket har högskolan låtit studenterna börja på en utbildning som inte var färdigplanerad. Visserligen fick studenterna hjälp att ordna en annan utbildning men förutsättningarn borde ha varit klargjorda innan de började läsa, anser verket.