Stor skillnad i säkerhet på äldreboenden

Det är orimligt stora skillnader i hur många äldre som rapporteras skada sig inom äldreboendet. En kommun rapporterades 10 000 procent fler avvikelser än en annan gjorde. Det visar en ny studie gjord i Stockholms län. (Ekot)