Sachsska kan bli barnpsykcentrum

Landstinget vill bygga om Sachsska barnsjukhuset till ett centra för Barn & ungdompsykiatrisk vård i länet. Denna vård har en längre tid kritiserats för platsbrist och långa köer, men Stig Nyman, kristdemokratiskt sjukvårdslandstingsråd hoppas nu på en förbättring.
Landstingsstyrelsen väntas på tisdagen besluta att bygga om Sachsska barnsjukhuset för 140 miljoner kronor. Om beslutet går igenom innebär det att de tidigare planerna på en liknande verksamhet vid Karolinska sjukhuset läggs ned. Kritik mot länets barn och ungsdomspsykiatriska vård, BUP, har förekommit länge. Kritiken har bland annat kommit från Statens institutionsstyrelse, SiS, och barnombudsmannen och främst rört de långa kötiderna på uppemot två år. Kritikerna har hävdat att barn med psykiska störningar ofta hamnat på ungdomshem istället för att få vård. Även Landstinget egna revisorer har kritiserat den ungdomspsykiatriska vården för långa köer och glapp mellan vårdformer - och vårdgivare. Men även om kritiken stundtals varit hård så anser inte sjukvårdslandstingsrådet Stig Nyman att den psykiska vården kommit i skymundan, men att ett BUP-centrum på Sachsska tveklöst kommer att innebära en förbättring för de vårdsökande. ett centra för Barn & ungdompsykiatrisk vård i länet. Den här vården har en längre tid fått kritik för platsbrist och långa köer - Stig Nyman är kristdemokratisk sjukvårdslandstingsråd…