Banker vill se fler borätter i ytterstaden

I ytterstaden kommer ett antal hyreslägenheter i Stockholms kommunala bostadsbolag att bli bostadsrätter de närmaste åren. Borgerliga politiker ser detta som en väg till ökat inflytande och ett mer integrerat boende. Från bankernas sida finns ett intresse att hjälpa till med finansieringen för de som behöver ta lån vid ombildningar.