Allvarlig kritik mot äldreboende i Haninge

Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot förhållanden på äldreboendet Hagagården i Vendelsö i Haninge kommun. Det gäller bland annat den sociala och fysiska miljön för de boende, äldreomsorgens organisation och arbetsledning, kontaktmän, individuella vårdplaner, måltider och hanteringen av klagomål.

Bristerna har redan uppmärksammats av kommunen och förbättringar är på väg, säger Barbro Nordgren, äldreomsorgsnämndens ordförande i Haninge kommun, till Radio Stockholm. Bland annat har flera chefer nu bytts ut.