Minskat antal politiker i landstinget

Den borgerliga alliansen i landstinget har beslutat att minska antalet politiker i landstinget med 22 procent, eller drygt en femtedel. Enligt moderaternas gruppledare Christer G Wennerholm är beslutet ett sätt att föra tillbaka makten till de enskilda medborgarna.

Men såväl socialdemokraternan som miljöpartiet och vänsterpartiet i landstinget kritiserar beslutet, eftersom det framförallt är fritidspolitiker som försvinner. De menar att det kommer innebära att beslutsfattandet centraliseras och egentligen hamnar längre ifrån medborgarna.