Farlig strålning från mobiler

En ny svensk studie visar att mobiltelefonerandet med det 10 år gamla NMT-systemet ökar risken för cancer i hjärnan.
Studien har gjorts vid Arbetslivsinstitutet och Universitetsjukhuset i Örebro. Men resultaten är inte lika säkra när det gäller GSM- och användare av trådlösa telefoner. Studien, som omfattar 1 617 personer, visar att den ökade risken gäller framför allt cancer i hörselnerven.