Flytt av barnpsyk kritiseras

Landstingets planer på att förlägga all sluten barn och ungdomspsykiatrisk vård till Sachsska barnsjukhuset får kritik från Riksförbundet för social och mental hälsa - RSMH.
Förbundet menar att det blir svårt för föäldrar att behålla den dagliga kontakten om all versamhet förläggs på en plats. Istället vill RSMH att den slutna vården ska spridas geografiskt över länet. Men Landstinget menar att alltför stor del av personalens tid går åt till resor när verksamheten är för spridd.