Tester föreslås tidigare i grundskolan

Regeringen planerar att införa nationella prov i svenska och matematik redan från årskurs tre i grundskolan. Skolministern, folkpartisten Jan Björklund skriver på DN debatt att de första proven bör kunna hållas under våren 2009.

Nästa år kommer folkpartiet också att presentera ett förslag till riksdagen om att häva förbudet om kunskapsmål på lågstadiet. Kunskapsmålen ska gälla läsning, skrivning och räkning och ska vara lättare att mäta än idag. Tanken med hela förslaget är enligt Jan Björklund att åtgärder ska kunna sättas in tidigare för de elever som inte uppnår kunskapsmålen.