Folket fick yttra sig om miljardprojekt

Det är fortfarande oklart vilket miljardprojekt det ska satsas på i tåg- och kollektivtrafiken i Stockholm. Om en månad ska en ny utredning vara klar och på tisdagen fick stockholmarna chansen att säga sin mening.

Två lösningar har lanserats, dels den så kallade citybanan, en ny pendeltågstunnel genom centrala Stockholm, dels det så kallade tredje spåret, som istället går ut på att förbättra spårtrafiken ovan jord.