Starkt tillväxt i Stockholm

Stockholm stad har den högsta tillväxttakten på fem år och för hela länet ser det också positivt ut, med samma höga nivå som de senaste två kvartalen. Det konstaterar företaget Stockholm Business Region, som ägs av stockholms stad.

Sysselsättningen har ökat den senaste liksom befolkningsmängden och det går bra för näringslivet och tjänstesektorn som driver utveckligen, enligt Stockholm Business Region.