Kritik mot Migrationsverkets arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket kräver nu att Migrationsverket ser över arbetsmiljön på anläggningen i Solna, och förbättrar tillvaron för de anställda. Enligt arbetsmiljöverket behövs mer personal och större lokaler för att arbetsmiljön ska vara acceptabel.

Det var i fredags som arbetsmiljöverket undersökte Migrationsverkets anläggning, efter att skyddsombud slagit larm och hotat att stänga verksamheten.

Under året har det varit en stor ökning av antalet asylsökande vid anläggningen - vilket har lett till en hög arbetsbelastning för de anställda.