Radioaktivt ämne på plan till Stockholm

Någon form av radioaktiva ämnen har hittats ombord på två av British Airways flygplan, som bland annat har flugit mellan London och Stockholm den senaste månaden. Flygplanen undersöktes som en del i utredningen kring den ryske regimkritikern Alexander Litvinenko som dött i London med spår av det radioaktiva ämnet Polonium i kroppen. (Ekot)