Väntetider på barnsjukhus ska kortas

Ett nytt avancerat bedömningssystem som införs på Sachsska Barnsjukhuset på Södermalm i Stockholm ska minska väntetiderna. Arbetssättet, som kallas triage, innebär i enkelt uttryckt att patienten först träffar en sjuksköterska som bedömer hur snabbt barnet behöver vård.

Enligt Sachska Barnsjukhusets ledning kommer det nya sättet att arbeta innebära att väntetiderna som idag är i genomsnitt två och en halv timme kommer att kortas markant, förhoppningsvis till under två timmar i genomsnitt.

Det nya systemet införs på fredagen.