Protester mot borgerlig miljöpolitik

Den borgerliga majoriteten i Stockholm stadshus planerar kraftiga besparingar vid miljöförvaltningen. På torsdagen lämnades närmare 3000 namnunderskrifter över till miljö- och fastighetsborgarrådet, moderaten Ulla Hamilton, som en protest mot den miljöpolitik som nu förs i Stockholm.