Skyddsombud stängde bussgarage

Trafikledningsexpeditionen vid Nacka-Värmdö bussgarage stängdes vid 14-tiden på tisdagen av huvudskyddsombudet på grund av arbetsmiljöskäl. Anledningen var att trafikledarna arbetat under stor stress och ombudet bedömde att det fanns risk för omedelbar ohälsa.
Efter en och en halv timme öppnades expeditionen igen efter att Swebus fördubblat bemanningen där. Under tiden som den hölls stängd kunde inga bussar köras ut ur garaget, något som ledde till förseningar i busstrafiken i Nacka och Värmdö under hela eftermiddagen och kvällen.