Projekt i Södertälje mot dyslexi

På torsdagen invigdes ett projekt i Södertälje, där kommunen erbjuder kompetensutveckling för vuxna med läs- och skrivsvårigheter.

Det hela kallas Läs- och skrivakademin och har tidigare varit ett samarbetsförsök mellan Södertälje kommun och lastbilstillverkaren Scania. Nu drivs det vidare av den kommunala vuxenutbildningen.

Läs- och skrivakademin ska också sprida mer kunskap kring läs- och skrivsvårigheter, eller dyslexi, som det också kallas.