Bristande tillsyn av HVB-hem

Privat drivna hem för vård och boende i länet, så kallade HVB-hem, inspekteras inte så ofta som socialstyrelsen kräver. Det visar en uppföljning Länsstyrelsen i Stockholm gjort.

Enligt socialtjänstlagen ska kommunerna ha löpande tillsyn över de enskilt drivna HVB-hemmen.

Men av hemmen för vuxna psykiskt funktionshindrade inspekterades förra året vara var fjärde hem, av hemmen för barn och ungdomar inspekterades drygt hälften.