Skatten i Upplands Väsby ska sänkas

Kommunalskatten i Upplands Väsby sänks med 50 öre under de närmsta fyra åren. Till nästa år blir det ingen sänkning, men fram till och med 2010 ska skatten sänkas med totalt 50 öre per intjänad hundralapp. Det blir allstå stegvis sänkning med start 2008.

Det står klart nu när kommunen antagit nästa års budget.

Enligt kommunen innebär sänkningen i genomsnitt drygt en tusenlapp mer i disponibel inkomst per år, för kommunens invånare.