Trygghet via telefon i västra Stockholm

I Hässelby och Vällingby i västra Stockholm pågår arbetet med att starta trygghetsringning för äldre i stadsdelen. Tanken är att de gamla ska ringa ett telefonnummer och rapportera hur de mår så att man vet att ingen ligger ensam och dör.

Trygghetsringning vänder sig till ensamma äldre över 65 år som kanske inte har behov av hemtjänst men ändå vill ha daglig kontakt med någon. Systemet går ut på att de äldre ringer till en telefonsvarare och blir avprickade på en lista, det har redan testats i Spånga med bra resultat.

Hör den äldre inte av sig ringer någon från organisationen upp och man har i förväg kommit överens om vad man ska göra om personen inte svarar. I sista hand, om man inte får nåt besked om den äldre, tar man kontakt med polis som får låsa upp.

I Hässelby och Vällingby kom idén från stadsdelsnämnden som förut hade egen personal som ringde, något som fungerade dåligt. Därför lanserades idén för pensionärsföreningarna och nu är tanken istället de äldre själva ska vara aktiva. Nu pågår arbetet med att få tag på frivilliga avprickare som inte nödvändigtvis måste vara pensionärer.