Oklarheter om kontroll av brandvarnare

Fastighetsägarna är enligt lag skyldiga att sätta upp brandvarnare eller liknande anordning i alla sina lägenheter. Men vem som sedan har ansvaret för att brandvarnaren fungerar råder det en del oklarheter kring - och för många äldre kan det vara besvärligt att kontrollera att brandvarnaren fungerar.

– Ja, det vet jag inte, men det är väl fastighetsägaren, säger hyresgästen Margareta Sjögren som svar på frågan om vem som bär ansvaret för hennes brandvarnare.

Hyresgästföreningen i Stockholm stödjer hennes uppfattning. Men organisationen Fastighetsägarna tolkar lagen som att de bara är ansvariga för att installera brandvarnaren och för att byta ut den om den är trasig. Att se till att brandvarnaren fungerar genom att trycka på en kontrollknapp och att byta batteri - det är hyresgästens ansvar, säger Tore Ljungkvist som är vice vd på organisationen Fastigetssägarna i Stockholm.

Lagstiftningen om brandvarnare kom redan för 20 år sedan, men det saknades direktiv, så lagen efterlevdes dåligt. För fem år sedan preciserade Räddningsverket anvisningarna i lagen, och Stockholms stad tog beslut om att efter 2003 börja kontrollera om fastighetsägarna har satt upp brandvarnare i sina lägenheter. Men hittills har ingen uppföljning från kommunens sida gjorts.

Vad gäller ansvaret för skötseln av brandvarnaren så råder det alltså en viss förvirring. Men enligt Räddningsverket så är det hyresgästen som ansvarar för skötseln av brandvarnaren om inget annat har avtalats.

96-åriga Greta Ryberg, som bor i Stockholm, är en av de som inte vet om hennes brandvarnare fungerar.

– Det är en bra fråga, har ingen aning om hur det funkar på något sätt, mer än att jag har en bra tro. Jag begriper mig helt enkelt inte på den, säger hon.