Många taxibilar kör utan tillstånd

Många taxibilar används trots att de har körförbud på grund av att de missat en bilprovning eller efterkontroll. Enligt uppgifter från Vägverket gäller det ungefär 140 taxibilar i hela landet.

De flesta körförbuden, 33 stycken, finns i Stockholms län, skriver Metro. Antalet motsvarar ungefär en procent av de taxibilar som finns i länet.