Stopplagen i sjukvården avskaffas

Den så kallade stopplagen i sjukvården ska avskaffas - det skriver socialminister Göran Hägglund på Dagens Nyheters debattsida. Kravet på att verksamheten ska drivas utan syfte att ge vinst slopas

Lagen ska också skrivas om så att landstingen får större möjligheter att lägga ut verksamhet på privata entreprenörer. Samtidigt avskaffas kravet att varje landsting måste ha minst ett sjukhus.