Få hushåll gör stora utsläpp i Sigtunasjöar

Det är en liten grupp hushåll som står för en stor del av de utsläpp som leder till övergödning av sjöar och vattendrag. I stället för att rena sjöarna satsar Sigtuna kommun på att få ner utsläppen genom ett projekt riktat mot hushållen.
Allt för mycket näringsämnen rinner ut i sjöarna vilket leder til övergödning vilket i sin tur bland annat leder till kraftig algblomning. En stor del av orsaken är de privata hushåll som inte är anslutna till det kommunala reningsverken. En del av näringsämnerna som rinner ut i sjöarna kommer från jordbruksmarker - dagvatten och reningsverken. Men hälften av utsläppen kommer från de privata hushåll som inte är anslutna till det kommunala avloppet. Det är mellan två och två och ett halvt tusen, alltså bara ca 10 procent av hushållen i Sigtuna. De måste bygga slamavskiljare och minireningsverk. En kostnad på mellan 30 - 40.000 kronor per hushåll. Men många känner inte inte till de här skyldigheterna. Därför pågår just nu pågår en inventering av de enskida avloppen i kommunen, det uppger Jenny Lerinder på Miljö- och hälsoskyddsförvaltnigen i Sigtuna